De dreigingen van deze tijd vragen om een andere benadering als het gaat om het voorkomen van mogelijke terroristische- of criminele activiteiten. IPSU kan met behulp van de (onopvallende) inzet van observatie- en profiling specialisten, ervoor zorgen dat personen met een kwade intentie in een vroeg stadium worden onderkent en worden opgevangen, nog voordat ze een evenement of locatie kunnen betreden.

De observatie & interventie teams van IPSU bestaan uit deskundigen met ruime operationele ervaring op het gebied van proactieve beveiliging, predictive profiling en surveillance. De teamleden zijn onder andere opgeleid en getraind in het herkennen van afwijkend gedrag ten opzichte van de ‘norm’ van de locatie van de opdrachtgever en het op een gastvrije manier kunnen uitvoeren van een interventie (security questioning). De uitkomsten van deze interventies worden direct teruggekoppeld richting de organisatie en de eventueel aanwezige beveiligingsorganisaties en veiligheidsdiensten. Op deze manier dragen onze teams continue zorg voor heldere informatiesturing over eventuele dreigingen en risico’s en weet de opdrachtgever ten alle tijden wat er zich afspeelt in de externe omgeving van bijvoorbeeld een evenement op- of rond de locatie.

Tijdens de afgelopen editie van het Amsterdam Dance Event heeft een observatie- en profiling team van IPSU in opdracht van één van de grootste en mooiste musea van Nederland, observatie & profiling uitgevoerd in de buitenring van het desbetreffende museum. Hierbij zijn zowel de primaire- als de secundaire beveiligingsdoelstellingen meer dan behaald en zijn er mooie resultaten geboekt.
Er zijn door ons team tijdens deze inzet meerdere criminele- en illegale handelingen in de buitenring van het evenement onderkend en dankzij de directe en heldere informatiesturing richting de aanwezige (zichtbare) beveiliging, zijn deze in een vroegtijdig stadium opgevangen, nog voordat deze personen de locatie konden betreden. Ook de samenwerking met de meldkamer van het museum was in deze zeer effectief en professioneel en daarom bijzonder nuttig.

Met deze inzet hebben onze teams wederom bewezen dat je met een laagdrempelig optreden en dankzij informatiesturing, uitstekende ondersteuning kunt bieden aan bijvoorbeeld de aanwezige beveiliging en daarmee aan de organisatie.
Het management van het museum is in ieder geval overtuigd van het positieve effect en de meerwaarde van de inzet van deze onopvallende O&I teams, dat ze ons wederom hebben gevraagd voor assistentie bij het reeds volgende geplande event.